Новини

30 юни 2014

Започна работата по проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе“. 

24 април 2014

На 16 април 2014 г. ПЪТСТРОЙ-92 АД подписа договор с община Ябланица за извършване на строително-ремонтни работи за „Благоустрояване на улична мрежа, гр. Ябланица“ по сключен договор №11/322/00515/01.07.2011 между община Ябланица и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.  Финансирането на проекта е по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013.

26 ноември 2013

Обединение „Пътища – Пам“ с водещ партньор ПЪТСТРОЙ-92 АД и партньори Автомагистрали Хемус АД и Пътища и съоръжения ЕАД, София, приключи рехабилитацията и реконструкцията на 26,54 км от третокласния път „Луковит – Червен Бряг – Кнежа“ в областите Плевен и Ловеч. Проектът се изпълнява по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013.

23 ноември 2013

На 22 ноември 2013 г. Обединението между Геострой АД, ПЪТСТРОЙ-92 АД, и Мостремонт-97 ООД, изпълнител на строително-монтажните работи на автомагистрала „Тракия“,  приключи  първият етап на ремонта на виадукта „Вършилата“  при  км. 61+327.

24 октомври 2013
 
Изпълнител на обекта е сдружение ДЗЗД „Тръстеник – 2012” с водещ партньор ПЪТСТРОЙ-92 АД, гр. София, Инжстрой ЕООД, гр. Плевен и Пътища и съоръжения ЕАД, гр.София. С рехабилитацията на 16,34 километровата отсечка е подобрена пътната конструкция в участъците с ниска носимоспособност и по целия участък е положен нов асфалт.