Пътстрой-92 и община Ябланица подписаха договор за благоустрояване на уличната мрежа

24 април 2014

На 16 април 2014 г. ПЪТСТРОЙ-92 АД подписа договор с община Ябланица за извършване на строително-ремонтни работи за „Благоустрояване на улична мрежа, гр. Ябланица“ по сключен договор №11/322/00515/01.07.2011 между община Ябланица и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.  Финансирането на проекта е по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013.

Проектът предвижда реконструкция и благоустрояване на част от уличната мрежа на гр.Ябланица, с което ще бъдат подобрени транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на уличната настилка. Включените в проекта улици не са ремонтирани от момента на строителството им и от продължителната експлоатация са получили деформации, които влошават качествата им. Тротоарите са в лошо състояние, част от бордюрите са изместени от проектното си положение, на други места липсват. Със старта на дейностите в Ябланица ПЪТСТРОЙ-92 отново започва работа по проект с важно регионално значение.