Новини

23 октомври 2015

На 22 октомври 2015 г. се състоя официалното откриване на Лот 2 на АМ „Струма“. ПЪТСТРОЙ-92 АД в рамките на консорциум „Струма - Лот 2“ е изпълнител на Лот 2, участък „Дупница – Благоевград“. Трасето е с дължина 37,484 км. и е с проектна носимоспособност от 12,5 тона/ос.

26 септември 2015

На 25 септември 2015 г.,  инж. Асен Антов,  изпълнителен директор на НК „Стратегически инфраструктурни проекти“ – възложител, и инж. Иван Митрев,  представител на Консорциума „СТРУМА – ЛОТ 3.3“ - изпълнител, подписаха Договора за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3.

30 юни 2015

На 29 юни в гр. Етрополе  тържествено бяха открити няколко важни инфраструктурни обекта за общината. ПЪТСТРОЙ-92 АД като член на Обединението „Пътпроект  Етрополе 2014“, участва в изпълнението на „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Лопян – главни клонове и рехабилитация на общински пътища с. Малки Искър – с. Брусен и с. Ямна – с. Лопян“.

29 януари 2015

ПЪТСТРОЙ-92 АД спечели обществена поръчка и сключи договор с община Костенец  с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Костенец за експлоатационен сезон 2015/2016 година“.

30 декември 2014

През 2014 г. ПЪТСТРОЙ-92 започна и приключи обществена поръчка с предмет „Реконструкция на транспортна инфраструктура в община Мездра“.