Новини

30 юни 2015

На 29 юни в гр. Етрополе  тържествено бяха открити няколко важни инфраструктурни обекта за общината. ПЪТСТРОЙ-92 АД като член на Обединението „Пътпроект  Етрополе 2014“, участва в изпълнението на „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Лопян – главни клонове и рехабилитация на общински пътища с. Малки Искър – с. Брусен и с. Ямна – с. Лопян“.

29 януари 2015

ПЪТСТРОЙ-92 АД спечели обществена поръчка и сключи договор с община Костенец  с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Костенец за експлоатационен сезон 2015/2016 година“.

30 декември 2014

През 2014 г. ПЪТСТРОЙ-92 започна и приключи обществена поръчка с предмет „Реконструкция на транспортна инфраструктура в община Мездра“.

30 юни 2014

Започна работата по проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе“. 

24 април 2014

На 16 април 2014 г. ПЪТСТРОЙ-92 АД подписа договор с община Ябланица за извършване на строително-ремонтни работи за „Благоустрояване на улична мрежа, гр. Ябланица“ по сключен договор №11/322/00515/01.07.2011 между община Ябланица и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.  Финансирането на проекта е по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013.