Новини

юни 2022

На среща със студенти от УАСГ бяха представени стажантските позиции за 2022 г. и възможностите за професионално развитие в Пътстрой-92 АД и други дружества от Група ГЕОТЕХМИН.

май 2022

ПЪТСТРОЙ-92 АД организира Стажантска програма 2022, ориентирана към студенти, завършили III, IV курс /степен Бакалавър/ и степен Магистър или млади специалисти без стаж.

септември 2021 

Стажантската програма на ПЪТСТРОЙ-92 предостави възможност на желаещи студенти и млади специалисти да получат нови знания и ценен практически опит през лятото на 2021 година.

ПЪТСТРОЙ-92 АД организира Стажантска програма 2021,  ориентирана към студенти, завършили II, III, IV и V курс или млади специалисти без стаж по специалността.

юли 2020

На 27 юли 2020 г.  площадът в квартал „Старо село“ в гр. Годеч, Софийска област събра местни хора и официални гости, за да отпразнуват приключването на реконструкцията на част от уличната мрежа в града, изпълнена от ПЪТСТРОЙ-92 АД.