Новини

май 2023

По случай 30 години от основаването на дружеството и 15 години в група ГЕОТЕХМИН Ръководството на Пътстрой-92 АД поздравява и изказва благодарност на всички свои служители, колеги и партньори, които чрез своя професионализъм, всеотдайност и гласувано доверие са допринесли и продължават да имат принос за развитието на дружеството!

април 2023

Готови са 7,5 км новопостроено трасе от скоростен път „Мездра-Ботевград“ Лот 1, изпълнени от Обединение „Геопът Лот 1“ с участници Геострой АД и Пътстрой-92 АД, част от Група ГЕОТЕХМИН.

октомври 2022

Студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ се включиха в Стажантска програма 2022 на Пътстрой-92. Младите специалисти, изучаващи специалности „Транспортно строителство“, „Строителство на сгради и съоръжения“, „Геодезия“ и „Маркшайдерство и геодезия“ се запознаха отблизо с етапите и процесите на строителство на голям инфраструктурен обект. Стажът им премина на строителната площадка на изграждания в момента скоростен път „Мездра – Ботевград“ Лот 1 с дължина 19,3 км.

юни 2022

На среща със студенти от УАСГ бяха представени стажантските позиции за 2022 г. и възможностите за професионално развитие в Пътстрой-92 АД и други дружества от Група ГЕОТЕХМИН.

май 2022

ПЪТСТРОЙ-92 АД организира Стажантска програма 2022, ориентирана към студенти, завършили III, IV курс /степен Бакалавър/ и степен Магистър или млади специалисти без стаж.