Новини

октомври 2022

Студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ се включиха в Стажантска програма 2022 на Пътстрой-92. Младите специалисти, изучаващи специалности „Транспортно строителство“, „Строителство на сгради и съоръжения“, „Геодезия“ и „Маркшайдерство и геодезия“ се запознаха отблизо с етапите и процесите на строителство на голям инфраструктурен обект. Стажът им премина на строителната площадка на изграждания в момента скоростен път „Мездра – Ботевград“ Лот 1 с дължина 19,3 км.

юни 2022

На среща със студенти от УАСГ бяха представени стажантските позиции за 2022 г. и възможностите за професионално развитие в Пътстрой-92 АД и други дружества от Група ГЕОТЕХМИН.

май 2022

ПЪТСТРОЙ-92 АД организира Стажантска програма 2022, ориентирана към студенти, завършили III, IV курс /степен Бакалавър/ и степен Магистър или млади специалисти без стаж.

септември 2021 

Стажантската програма на ПЪТСТРОЙ-92 предостави възможност на желаещи студенти и млади специалисти да получат нови знания и ценен практически опит през лятото на 2021 година.

ПЪТСТРОЙ-92 АД организира Стажантска програма 2021,  ориентирана към студенти, завършили II, III, IV и V курс или млади специалисти без стаж по специалността.