Новини

7 май 2013

Обединение с водещ партньор ПЪТСТРОЙ-92 започна изпълнението на СМР по проект  "Корекция на 
р. Ябланица - гр. Етрополе от о.т 435-418 до о.т 520-521".

30 октомври 2012

ПЪТСТРОЙ-92, водещ партньор в обединение, започна строителните работи на  обект „Лот 35  Рехабилитация и реконструкция  на път III-306 км 0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 35+946. Участъкът с дължина 26,454 км. е на територията на областите  Плевен и  Ловеч.

18 септември 2012

Днес започва рехабилитацията на път III-3004 „Тръстеник - Ореховица" - път 111-137. Проектът е финансиран със средства от структурните фондове на ЕС и се изпълнява по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество България - Румъния“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет.