Пътстрой-92 сключи договор с община Костенец за зимно поддържане и снегопочистване

29 януари 2015

ПЪТСТРОЙ-92 АД спечели обществена поръчка и сключи договор с община Костенец  с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Костенец за експлоатационен сезон 2015/2016 година“.