Приключи рехабилитацията на ВиК мрежа и общински пътища в Община Етрополе

30 юни 2015

На 29 юни в гр. Етрополе  тържествено бяха открити няколко важни инфраструктурни обекта за общината. ПЪТСТРОЙ-92 АД като член на Обединението „Пътпроект  Етрополе 2014“, участва в изпълнението на „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Лопян – главни клонове и рехабилитация на общински пътища с. Малки Искър – с. Брусен и с. Ямна – с. Лопян“.

В рамките на проекта ПЪТСТРОЙ-92 АД изпълни  СМР - направа на асфалтови настилки с плътна и неплътна асфалтова смес с обща дължина над 13 километра на общинските пътища: „Рехабилитация на общински път SFO 2263  (II–37) Джурово - Етрополе, Малък Искър - Брусен - Черни дел“; „ Рехабилитация на общински път SFO 3265 (III-3701) Eтрополе - Ямна - Лопян“, които са в рамките на общите проекти за водоснабдителните, канализационни работи и ремонта на общинските пътища.

Чрез реализацията на този проект в значителна степен  се подобрява ВиК системата и общинската пътна мрежа. Финансирането на проекта е по Програма „Развитие на селските райони 2007-2013“.