Новини

6 септември 2013

Завърши проект  „Корекция на река Ябланица – гр. Етрополе  от о.т. 435-418 до о.т. 520-521“, реализиран с участието на ПЪТСТРОЙ-92 АД.

21 август 2013

ПЪТСТРОЙ-92 АД в обединение с  Геострой АД и Мостремонт-97 ООД започна изпълнението на аварийни ремонтно-възстановителни работи на виадукта при км 61+327 на автомагистрала „Тракия”.

31 юли 2013

На 31 юли 2013 г. бе направена първа копка на Лот 2 от автомагистрала „Струма“. Лот 2 е с обща дължина 37,5 километра и свързва Дупница с Благоевград. На събитието присъстваха министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, зам. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров и председателят на УС на АПИ, инж. Лазар Лазаров. Изпълнител на отсечката е „Консорциум Струма - Лот 2“ (който включва българските фирми ПЪТСТРОЙ-92 АД, ГБС Инфраструктурно строителство АД и италианската Impresa S.p.A.).

23 юли 2013

На 23 юли 2013 г. в присъствието на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева официално бе открит първия готов участък от приблизително 14 км на Лот 1 на автомагистрала „Струма“. Изпълнител на строително - монтажните работи е консорциум „Струма-1“, който включва българските фирми ПЪТСТРОЙ-92 АД, ГБС - Инфраструктурно строителство АД и италианската Impresa S.p.A. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007 – 2013.

30 май 2013

Започна изпълнението на СМР по проект " Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно - исторически еко и спортно-развлекателен туризъм, обособена позиция 3: Ремонт и рехабилитация на път с. Боженица - Урвичка поляна".