Новини

31 юли 2013

На 31 юли 2013 г. бе направена първа копка на Лот 2 от автомагистрала „Струма“. Лот 2 е с обща дължина 37,5 километра и свързва Дупница с Благоевград. На събитието присъстваха министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, зам. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров и председателят на УС на АПИ, инж. Лазар Лазаров. Изпълнител на отсечката е „Консорциум Струма - Лот 2“ (който включва българските фирми ПЪТСТРОЙ-92 АД, ГБС Инфраструктурно строителство АД и италианската Impresa S.p.A.).

23 юли 2013

На 23 юли 2013 г. в присъствието на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева официално бе открит първия готов участък от приблизително 14 км на Лот 1 на автомагистрала „Струма“. Изпълнител на строително - монтажните работи е консорциум „Струма-1“, който включва българските фирми ПЪТСТРОЙ-92 АД, ГБС - Инфраструктурно строителство АД и италианската Impresa S.p.A. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007 – 2013.

30 май 2013

Започна изпълнението на СМР по проект " Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно - исторически еко и спортно-развлекателен туризъм, обособена позиция 3: Ремонт и рехабилитация на път с. Боженица - Урвичка поляна".

7 май 2013

Обединение с водещ партньор ПЪТСТРОЙ-92 започна изпълнението на СМР по проект  "Корекция на 
р. Ябланица - гр. Етрополе от о.т 435-418 до о.т 520-521".

30 октомври 2012

ПЪТСТРОЙ-92, водещ партньор в обединение, започна строителните работи на  обект „Лот 35  Рехабилитация и реконструкция  на път III-306 км 0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 35+946. Участъкът с дължина 26,454 км. е на територията на областите  Плевен и  Ловеч.