ПЪТСТРОЙ-92 приключи реконструкция на транспортна инфраструктура в община Мездра

30 декември 2014

През 2014 г. ПЪТСТРОЙ-92 започна и приключи обществена поръчка с предмет „Реконструкция на транспортна инфраструктура в община Мездра“.

Поръчката включва две обособени позиции: първата е за работи по уличната мрежа в гр.Мездра, а втората - за рехабилитация на участъци от общинската пътна мрежа.