Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе

30 юни 2014

Започна работата по проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе“. 

На 29 юни 2014 г. инж.Богомил Георгиев, кмет на община Етрополе и инж. Петко Николов, изпълнителен директор на ПЪТСТРОЙ-92 АД, направиха символичната първа копка на обекта, който има важно значение за община Етрополе.

ПЪТСТРОЙ-92 е част от обединението „Пътпроект Етрополе 2014“, избрано за изпълнител. Проектът е финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 от Европейския земеделски фонд „Европа инвестира в селските райони“.