ПЪТСТРОЙ-92 АД е сред водещите компании в България в областта на пътното строителство и предлага пълен пакет от услуги – от идейно проектиране и инженеринг през цялостно изпълнение на строителните работи до поддържане на завършения обект.

Компанията е създадена през 1993 г., а от 2008 г. е част от групата фирми ГЕОТЕХМИН. 

От началото на дейността си до днес ПЪТСТРОЙ-92, самостоятелно или в съдружие, е изпълнило над 450 обекта от националната и общинска пътна ин­фраструктура. Те са осъществени по програмите за изграждане на автомагистрали в България, „Тран­зитни пътища", ФАР и ИСПА, Трансграничното съ­трудничество, Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013, Оперативна програма „Регионално раз­витие" и са подпомагани от Европейската инвести­ционна банка, Европейската банка за възстановява­не и развитие и Световната банка.

Компанията е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от I до V група по ЗУТ. ПЪТСТРОЙ-92 е съосновател на българската браншова камара „Пътища", членува в Конфедерацията на работодателите и индустриал-ците в България и в Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“.

Носител е на бронзов приз за 2004 г. и на сребърен - за 2005 г. в класацията на Българската строителна камара „Най-добра производствена практика". Получи първа награда за проекта АМ „Струма“ Лот 2, участък „Дупница – Благоевград“ в рамките на инициативата Infrastructure Bulgaria Awards 2016, а през 2017 г. приз от Intertek България за принос в осигуряване на качеството и съответствието в сектор „Строителство“ и наградата в категория „Строителство“ в конкурса „Мистър и Мисис Икономика“ 2017.

НОВИНИ

ПЪТСТРОЙ-92 ПРИКЛЮЧИ РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР.ГОДЕЧ

юли 2020

На 27 юли 2020 г.  площадът в квартал „Старо село“ в гр. Годеч, Софийска област събра местни хора и официални гости, за да отпразнуват приключването на реконструкцията на част от уличната мрежа в града, изпълнена от Пътстрой-92 АД.

Приключи рехабилитацията на 22 км от „Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход“

ноември 2019 

Като част от Обединение „Пътища 2016-1 етап“, Пътстрой-92 заедно с Геострой АД, Пътища и съоръжения ЕАД и Димас АД  приключи рехабилитацията на Обособена позиция Лот 2 „Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до км 30+400“. Участъкът е с обща дължина 22,2 км. Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

   

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.