За нас

ПЪТСТРОЙ-92 АД е сред водещите компании в България в областта на пътното строителство. Компанията притежава богат опит, необходимия капацитет и ресурси за цялостно реализиране на строежи от транспортната и пътната инфраструктура - от идейно проектиране и инженеринг през цялостно изпълнение на строителните работи до поддържане на завършения обект. ПЪТСТРОЙ-92 е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от І до V група строежи. Дружеството изгражда, рехабилитира, ремонтира и поддържа автомагистрали, пътища и пътни съоръжения, градски комуникации; изгражда и реконструира водоснабдителни и канализационни системи и инфраструктура, депа за неопасни битови отпадъци и други обекти от благоустройствената инфраструктура.

В 29-годишната си история, 13 години от които – в Група ГЕОТЕХМИН, самостоятелно или в съдружие, дружеството е изпълнило повече от 460 проекта от националната и общинска пътна ин­фраструктура. Проектите са осъществени по програмите за изграждане на автомагистрали в България, „Тран­зитни пътища", ФАР и ИСПА, Трансграничното съ­трудничество, Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013, Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020, Оперативна програма „Регионално раз­витие" 2014-2020 и са подпомагани от Европейската инвести­ционна банка, Европейската банка за възстановява­не и развитие и Световната банка.

 • Съосновател и член на Българска браншова камара „Пътища“
 • Камара на строителите в България
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
 • Българска браншова камара „Пътна безопасност“
 • Награда в категория „Строителство“ в конкурса „Мистър и Мисис Икономика“, 2017 г.
 • Първа награда в категория „Транспортна пътна инфраструктура“ в рамките на инициативата INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS 2016 за принос в развитието на инфраструктурата в България за проект „Автомагистрала „Струма“ Лот 2, участък „Дупница – Благоевград“, 2016 г.
 • Носител на сребърен приз в класацията на Българската строителна камара „Най-добра производствена практика“, 2005 г.
 • Носител на бронзов приз в Българската строителна камара „Най-добра производствена практика“, 2004 г.
ПЪТСТРОЙ-92 се стреми да изгражда мотивирани и професионални екипи като основен фактор за успех. Дружеството предлага възможности за кариерно развитие и здравословни и безопасни условия на труд. 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Проекти

Последни новини

Пътстрой-92 АД отбелязва 30 години от основаването си
Готови са 7,5 км новопостроено трасе от скоростен път „Мездра-Ботевград“ Лот 1
СТУДЕНТИ ОТ УАСГ И МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕМИНАХА СТАЖ В ПЪТСТРОЙ-92

Сертификати

В ПЪТСТРОЙ-92 АД е въведена Интегрирана система за управление, включваща международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 (качество, околна среда и системи за управление здравето и безопасността при работа).

ПЪТСТРОЙ-92 притежава сертификати за съответствие на произвежданите продукти - различни видове „Асфалтобетон", „Полимерно модифициран битум" „Добавъчни материали" и „Бетон - класове на якост С 12/15, С 16/20, С 20/25, С 25/30 и С 32/40". Сертификатите удостоверяват, че са изпълнени всички разпоредби по отношение на оценяването и съответствието на производствения контрол и произвежданите продукти със съответната техническа спецификация и стандарти.

 Сертификати

ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO 45001:2018

За да се запознаете с нашата Политика по качество, околна среда и ЗБУТ, моля кликнете тук

ПЪТСТРОЙ-92 АД

 • > 460
  Реализирани проекта

Оперативни програми