Проекти

Период на изпълнение: април – юни 2020
Възложител: Община Годеч

Период на изпълнение: декември 2017 –  ноември 2019
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Период на изпълнение: 2015 – 2018
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Период на изпълнение:  2013 - 2015
Възложител:  Агенция "Пътна инфраструктура"

Период на изпълнение: октомври 2012 – септември 2013
Възложител:  Агенция "Пътна инфраструктура"