Новини

септември 2021 

Стажантската програма на ПЪТСТРОЙ-92 предостави възможност на желаещи студенти и млади специалисти да получат нови знания и ценен практически опит през лятото на 2021 година.

ПЪТСТРОЙ-92 АД организира Стажантска програма 2021,  ориентирана към студенти, завършили II, III, IV и V курс или млади специалисти без стаж по специалността.

юли 2020

На 27 юли 2020 г.  площадът в квартал „Старо село“ в гр. Годеч, Софийска област събра местни хора и официални гости, за да отпразнуват приключването на реконструкцията на част от уличната мрежа в града, изпълнена от ПЪТСТРОЙ-92 АД.

ноември 2019 

Като част от Обединение „Пътища 2016-1 етап“, ПЪТСТРОЙ-92 АД заедно с Геострой АД, Пътища и съоръжения ЕАД и Димас АД  приключи рехабилитацията на Обособена позиция Лот 2 „Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до км 30+400“. Участъкът е с обща дължина 22,2 км. Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

октомври 2019

ПЪТСТРОЙ-92 АД е част от Обединение „ГЕОПЪТ ЛОТ 1“, с лидер Геострой АД, избрано за изпълнител на  актуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+122“. Проектното трасе е разработено с габарит Г20 (две самостоятелни платна с по две ленти на движение).