Бази и съоръжения

 

Бази и съоръжения

   

ПЪТСТРОЙ-92 разполага със значителни производствени мощности, специализирана техника и технологии за изпълнение на земни, пътни и асфалтови работи.

Предимство на ПЪТСТРОЙ-92 са собствените стационарни и мобилни бази за производство на сертифицирани и висококачествени строителни материали – всички видове асфалтобетонови смеси, бетон и бетонови изделия и битумни свързващи материали (полимер модифициран битум, разреден битум и битумна емулсия). Всички произвеждани строителни продукти са оценени и сертифицирани за съответствие със съществуващите изисквания към строежите и строителните продукти, което е гаранция за високо качество на изпълняваните работи.

Производствената дейност е организирана в два района:

Район Ботевград със звена в:

гр. Ботевград
с. Саранци, община Горна Малина

Район Костинброд със звена в:

гр. Костинброд
гр. Костенец

Постоянните производствени бази на дружеството са разположени в градовете Ботевград, Костинброд, Костенец и в с. Саранци, община Горна Малина, както и на територията на находищата „Ръждавец", община Ботевград, и находище „Годеч", община Годеч.

Оперативни програми