Започват работите по рехабилитация и реконструкция на път III-306 - Луковит - Червен бряг - Кнежа

30 октомври 2012

ПЪТСТРОЙ-92, водещ партньор в обединение, започна строителните работи на  обект „Лот 35  Рехабилитация и реконструкция  на път III-306 км 0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 35+946. Участъкът с дължина 26,454 км. е на територията на областите  Плевен и  Ловеч.

Финансирането е  със средства от структурните фондове на ЕС (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”) и републиканския бюджет.

Строително-монтажните работи се изпълняват без спиране на трафика.