Автомагистрала "Струма", Лот 1 „с. Долна Диканя - Дупница", транспортна ос Видин - София – Кулата (16,780 км)

Период на изпълнение: 01.10.2011 - 23.07.2013
Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура"

Консорциум „Струма-1“ с партньори ПЪТСТРОЙ-92 АД, ГБС - Инфраструктурно строителство АД и италианската Impresa S.p.A., е избран за изпълнител на строително - монтажните работи  на Лот 1 на автомагистрала „Струма“, участък „с. Долна Диканя – гр. Дупница".

Проектът се изпълнява се по ОП „Транспорт“ 2007-2013, приоритетна ос „Развитие на пътната инфраструктура по транс европейските и основни национални транспортни оси",

Строителните работи, изпълнени от ПЪТСТРОЙ-92, включват изграждане на пътни възли “Долна Диканя“ и “Дупница север“, основни и съпътстващи съоръжения, инженерни мрежи и подпорни стени, корекция на напоителни, водонапорни и отводнителни съоръжения.

Обща дължина: 16,780 км
Габарит: A 29 м.