Изпълняваме проект за културно – исторически, еко и спортно-развлекателен туризъм

30 май 2013

Започна изпълнението на СМР по проект " Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно - исторически еко и спортно-развлекателен туризъм, обособена позиция 3: Ремонт и рехабилитация на път с. Боженица - Урвичка поляна".

Проектът с водещ партньор ПЪТСТРОЙ-92 е по ОП „Регионално развитие“ - схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура" и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.