ЛОТ 35, Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-306 „Луковит - Червен бряг - Кнежа" (26,454 км)

Период на изпълнение: октомври 2012 – септември 2013
Възложител:  Агенция "Пътна инфраструктура"

ПЪТСТРОЙ-92 е водещ партньор в Консорциум „Пътища ПАМ“, изпълнител на Лот 35 „Рехабилитация и реконструкция на път III-306 Луковит – Червен бряг – Кнежа от км 0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 35+946, област Плевен, област Ловеч“.

Проектът е реализиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

При изпълнението на проекта е използван нов екологичен и ефективен метод – специална машина за студено рециклиране на съществуващата настилка.