Първа копка на Лот 3.3 на автомагистрала „Струма“

30 август 2016

На 30 август 2016 г. се състоя церемония по първа копка на Лот 3.3. „Кресна – Сандански“ от км 397+000 до км 420+624. Отсечката с обща дължина около 23,6 км е част от проект автомагистрала “Струма” - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница. ПЪТСТРОЙ-92 АД е част от Консорциум „Струма Лот 3.3.“,  избран за изпълнител на Лот 3.3.

На събитието присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”  инж. Лазар Лазаров и други официални лица.

Проектът се изгражда на инженеринг, със съфинансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г., приоритетна ос 2 – „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“.

Лот 3 на АМ „Струма“ (Благоевград – Сандански) е разделен на три подучастъка – Лот 3.1 от Благоевград до Крупник, Лот 3.2 между Крупник и Кресна и Лот 3.3 от Кресна до Сандански. В по-голямата си част трасето на автомагистралата се развива успоредно на р. Струма и сега съществуващия път Е-79, който изцяло ще се запази. В рамките на участъка се предвижда изграждането на два пътни възела – при с. Струмяни и при гр. Сандански, 27 бр. големи съоръжения с обща дължина 2 985 м, четири площадки за отдих, 16 пресичания на местни и селскостопански пътища, както и множество пресичания на инженерни мрежи и комуникации.

При изпълнението на новия Лот за първи път в проект за строителството на автомагистрален участък е предвидено и изграждането на „Интелигентни транспортни системи”. Те включват станции за броене и управление на трафика, за видео наблюдение, за измерване на теглото на превозните средства и за метеорологично наблюдение.

Новоизградената пътна инфраструктура ще допринесе за развитието на региона, за повишаване мобилността на работната сила и на конкурентоспособността на икономиката в рамките на международната транспортна мрежа.