37-километровото трасе на Лот 2 на автомагистрала „Струма“ е завършено

23 октомври 2015

На 22 октомври 2015 г. се състоя официалното откриване на Лот 2 на АМ „Струма“. ПЪТСТРОЙ-92 АД в рамките на консорциум „Струма - Лот 2“ е изпълнител на Лот 2, участък „Дупница – Благоевград“. Трасето е с дължина 37,484 км. и е с проектна носимоспособност от 12,5 тона/ос.

Лот 2 е изграден на база пълен инженеринг със средства по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Строително-монтажните работи на обекта представляват комплекс от различни по характер, етапност и сложност производствени процеси и работи, които изискваха перфектна организация и логистика и ефективно използване на материалните и човешки ресурси.

Лот 2 е изграден за 22 месеца. Общата дължина на АМ „Струма“ – от Даскалово до границата с Гърция е 150 км и е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“.