Подписан е договорът за изграждането на ЛОТ 3.3 на АМ „Струма“

26 септември 2015

На 25 септември 2015 г.,  инж. Асен Антов,  изпълнителен директор на НК „Стратегически инфраструктурни проекти“ – възложител, и инж. Иван Митрев,  представител на Консорциума „СТРУМА – ЛОТ 3.3“ - изпълнител, подписаха Договора за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3.

На подписването присъстваха Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, и Ивайло Московски, министър на транспорта, съобщенията и информационните технологии.

Финансирането на проекта е по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (2014-2020 г.). Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC - жълта книга.

Консорциум „СТРУМА –ЛОТ 3.3“ е в състав ГБС – Инфраструктурно строителство АД, ПЪТСТРОЙ-92 АД, Главболгарстрой АД и Геострой АД. Консорциумът спечели Договора в сериозна конкуренция с осем други кандидати – пет чуждестранни строители, две обединения с български и чужди строители и  едно обединение от изцяло български компании.

ЛОТ 3.3 е участък между град Кресна и град Сандански с дължина 23, 624 км. Трасето е непосредствено до река Струма и съществуващия път Е-79 и железопътна линия София-Кулата.

Изпълнителят Консорциум “СТРУМА ЛОТ 3.3“ ще изготви детайлни технически проекти и работни чертежи, за да изгради и пусне в експлоатация участъка в срок от три и половина години. Работите  ще започнат в началото на строителния сезон на 2016 г. и следва да приключат през 2019 година.

В участъка ще бъдат изградени два пътни възела, 15 броя селскостопански надлези, подлези и подлези за достъп, 9 броя мостови съоръжения, значителен брой малки пътни съоръжения, подпорни и армостени за укрепване и усилване на трасето, вертикална и хоризонтална маркировка и предпазни еластични огради.