Пътстрой-92 представи възможности за стаж 2022 в УАСГ

юни 2022

На среща със студенти от УАСГ бяха представени стажантските позиции за 2022 г. и възможностите за професионално развитие в Пътстрой-92 АД и други дружества от Група ГЕОТЕХМИН.

Срещата бе организирана със съдействието на проф. д-р инж. Славейко Господинов - зам. - ректор на УАСГ, проф. д-р инж. Румен Миланов, дългогодишен преподавател в УАСГ и председател на Съвета на директорите в Пътстрой-92 и Дирекция „Човешки ресурси“ в Геотехмин ООД.

Като пряк участник в учебния процес и повече от 20 години преподавател във Факултет транспортно строителство в УАСГ и същевременно представител на бизнеса и дългогодишен член на екипа на Група ГЕОТЕХМИН, проф.д-р инж.Румен Миланов представи Групата като една от най-стабилните в България и приветства с добре дошъл всеки млад човек, който иска да се развива.

Изпълнителният директор на Пътстрой-92, инж. Александър Велев, завършил УАСГ, запозна студентите с дейността на дружеството. „Пътстрой-92 разполага с необходимата механизация, бази и съоръжения за обезпечаване на целия строителен процес. Търсим студенти от УАСГ или завършили колеги, които да се включват в екипа на Пътстрой-92 и да участват в изграждането на обект „Мездра – Ботевград“ Лот 1“, каза инж. Александър Велев.

Никол Николова, стажант в дружеството през 2021 г., сподели пред своите състуденти следното: „Кандидатствах в Пътстрой-92, тъй като ми предложиха стаж, конкретно насочен към геодезическа дейност на обект „Мездра-Ботевград“ Лот 1. Получих нови знания, обогатих се в много по-широк аспект от този, който изучаваме тук в университета. Смятам, че най-полезното, което ние студентите можем да извлечем от стажантските програми, е да намерим себе си в тях, да пробваме от всичко, което ни се предлага като развитие, да видим къде се чувстваме най-комфортно и да продължим професионалното си развитие. Един такъв стаж мотивира много за учене, защото изучаваното тук се препокрива с дейностите на обект и се вижда, че има смисъл в това да се продължава напред в професията.“  

Срещата завърши с неформална дискусия и отговори на въпроси, породени в студентите от представените възможности за кариерно развитие.