Приключи „Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ – 306 Луковит – Червен Бряг – Кнежа“

26 ноември 2013

Обединение „Пътища – Пам“ с водещ партньор ПЪТСТРОЙ-92 АД и партньори Автомагистрали Хемус АД и Пътища и съоръжения ЕАД, София, приключи рехабилитацията и реконструкцията на 26,54 км от третокласния път „Луковит – Червен Бряг – Кнежа“ в областите Плевен и Ловеч. Проектът се изпълнява по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013.

На целия участък е приложена новата високоефективна технология за студено рециклиране на асфалтовите пластове. Осигурено е оптимално отводняване на настилката. Възстановени са банкетите, поставени са бетонни бордюри, стоманена предпазна ограда и нова пътна маркировка и вертикална сигнализация.

Път ІІІ - 306 е основна комуникационна връзка между областите Плевен и Ловеч и осигурява бърз достъп до автомагистрала „Хемус“. Подобрената транспортна инфраструктура ще допринесе за по-безопасното пътуване на жителите и ще подпомогне достъпа до административните, образователните, здравните и културни услуги.