Завърши корекцията на река Ябланица в град Етрополе

6 септември 2013

Завърши проект  „Корекция на река Ябланица – гр. Етрополе  от о.т. 435-418 до о.т. 520-521“, реализиран с участието на ПЪТСТРОЙ-92 АД.

По него са изградени стоманобетонна коруба и подпорни стени на двата бряга на реката с обща дължина около 360 м. За участъците с изпълнени подпорни стени на необлицования бряг е изградена стоманобетонова ъглова подпорна стена и облицовка на дъното с бетон. Направен е и ремонт на съществуващи разрушени подпорни стени на реката от десния й бряг. Допълнително край коритото са асфалтирани 300 м. улици.

Целта на този проект е максимално намаляване на рисковете от наводнения и щетите от тях за населението в община Етрополе и околната среда. Чрез корекцията на реката се осигурява безопасност на имотите и сградите в близост.  Проектът е изпълнен в срок за 56 дни.