Успешно приключи „Рехабилитация на третокласния път – 3004 Тръстеник – Ореховица – път III 137” в област Плевен

24 октомври 2013
 
Изпълнител на обекта е сдружение ДЗЗД „Тръстеник – 2012” с водещ партньор ПЪТСТРОЙ-92 АД, гр. София, Инжстрой ЕООД, гр. Плевен и Пътища и съоръжения ЕАД, гр.София. С рехабилитацията на 16,34 километровата отсечка е подобрена пътната конструкция в участъците с ниска носимоспособност и по целия участък е положен нов асфалт.
 

Възстановени са банкетите, поставени са бетонни бордюри, стоманена предпазна ограда и нова пътна маркировка. Осигурено е оптимално отводняване на настилката. Освен това са ремонтирани 3 големи съоръжения – мост в гр.Тръстеник с дължина 10,5 м, мост в с. Ореховица с дължина 8 м, и мост над река Искър с дължина 66 м. Изградена е втора пътна лента на моста над река Искър и движението по него вече се извършва двупосочно.

Рехабилитацията на пътя ще поднови една особено важна транспортна връзка от републикански и областен мащаб, която осигурява движението в северозападната част на област Плевен и е връзка с област Враца. Може да се очаква и подобрение на икономическото и социално положение в региона с оглед на улеснения трафик.