Новини

18 септември 2012

Днес започва рехабилитацията на път III-3004 „Тръстеник - Ореховица" - път 111-137. Проектът е финансиран със средства от структурните фондове на ЕС и се изпълнява по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество България - Румъния“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет.