Новини

29 януари 2015

ПЪТСТРОЙ-92 АД спечели обществена поръчка и сключи договор с община Костенец  с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Костенец за експлоатационен сезон 2015/2016 година“.

30 декември 2014

През 2014 г. ПЪТСТРОЙ-92 започна и приключи обществена поръчка с предмет „Реконструкция на транспортна инфраструктура в община Мездра“.

30 юни 2014

Започна работата по проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе“. 

24 април 2014

На 16 април 2014 г. ПЪТСТРОЙ-92 АД подписа договор с община Ябланица за извършване на строително-ремонтни работи за „Благоустрояване на улична мрежа, гр. Ябланица“ по сключен договор №11/322/00515/01.07.2011 между община Ябланица и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.  Финансирането на проекта е по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013.

26 ноември 2013

Обединение „Пътища – Пам“ с водещ партньор ПЪТСТРОЙ-92 АД и партньори Автомагистрали Хемус АД и Пътища и съоръжения ЕАД, София, приключи рехабилитацията и реконструкцията на 26,54 км от третокласния път „Луковит – Червен Бряг – Кнежа“ в областите Плевен и Ловеч. Проектът се изпълнява по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013.