Проекти

Период на изпълнение: септември 2012 -  септември 2013
Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура"

Период на изпълнение: 01.10.2011 - 23.07.2013
Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура"

Период на изпълнение: януари 2011 – ноември 2012
Възложител: Община Ботевград

Период на изпълнение: 10.01.2011 - 02.11.2012
Възложител:  Агенция "Пътна инфраструктура"