Проекти

Период на изпълнение: октомври 2009 - септември 2012
Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура"

Период на изпълнение: март 2008 - ноември 2009
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Период на изпълнение: февруари 2004 - октомври 2006
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството