Рехабилитация на път III-3004 „Тръстеник - Ореховица" - път ІІІ-137 (16,340 км)

Период на изпълнение: септември 2012 -  септември 2013
Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура"

ПЪТСТРОЙ-92 АД е водещ партньор в Обединение ДЗЗД „Тръстеник 2012”, изпълнител на проект „Рехабилитация на път III-3004, участък Тръстеник - Ореховица - път III-137 от км 13+648 до км 29+987“.  

Проектът е финансиран със средства от структурните фондове на ЕС и се изпълнява по Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет.

Целта на извършената рехабилитация е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и подобряване на отводняването в разглеждания участък от пътя.

Извършен е основен ремонт на 14 малки и 3 големи съоръжения: мост в гр. Тръстеник с дължина 10,5 м, мост в с. Ореховица с дължина 8 м. и мост над река Искър с дължина 66 м.