РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ „ПЪТ-II КОСТИНБРОД – БУЧИН ПРОХОД“ (22,200 КМ)

Период на изпълнение: декември 2017 –  ноември 2019
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

ПЪТСТРОЙ-92 АД, като част от Обединение „Пътища 2016-1 етап“, заедно с Геострой АД, Пътища и съоръжения ЕАД и Димас АД  е изпълнител на рехабилитация на Обособена позиция Лот 2 „Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до км 30+400“.

Изграденият участък „Път II-81 Костинброд - Бучин проход“ , част от прохода „Петрохан“, е с обща дължина 22,200 км и е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.