Май
22

Рехабилитация на път III-3004 „Тръстеник - Ореховица" - път ІІІ-137 (16.340 км)

Изпълнява се по ОП „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013": структурни фондове на ЕС и Републикански бюджет, възложител  Агенция "Пътна инфраструктура"

Период на изпълнение:  15.09.2012 - 24.09.2013

Прочети още...

Май
22

„Извършване на допълнителни строителни работи на Обект: „АМ „Струма” Лот №1 Долна Диканя – Дупница от км 305+220 до км 322+000”

Изпълнен по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Възложител на обществената поръчка по договор № РД – 33- 9/ 11.06.2013 г. е Изпълнителна агенция „Пътна инфраструктура“. Съфинансирането е от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет.
Период на изпълнение: 12.06.2013г.- 18.07.2013г.

Прочети още...

Май
22

Автомагистрала "Струма", Лот 1 „с. Долна Диканя - Дупница", транспортна ос Видин - София – Кулата (16,780 км)

Изпълнява се по ОП „Транспорт 2007-2013", приоритетна ос „Развитие на пътната инфраструктура по транс европейските и основни национални транспортни оси", възложител  Агенция "Пътна инфраструктура"

Период на изпълнение: 01.10.2011 - 23.07.2013

Прочети още...

Май
22

Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе

Изпълнен по ОП „Околна среда 2007-2013", приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" и национално финансиране, възложител община Ботевград

Период на изпълнение 10.01.2011- 02.11.2012

Прочети още...

Май
22

ЛОТ 15, Рехабилитация на път ІІІ-181 „СОП - с. Ковачевци" (27 км)

Изпълнен по ОП „Регионално развитие 2007-2013", приоритетна ос „Регионална и местна достъпност" и операция 2.1.„Регионална и местна пътна инфраструктура", възложител  Агенция "Пътна инфраструктура"

Период на изпълнение: 10.01.2011 - 02.11.2012

Прочети още...

Оперативни програми

   

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.