Първа копка на обект „Рехабилитация на третокласен път – 3004 Тръстеник – Ореховица – път III 137” в област Плевен

18 септември 2012

Днес започва рехабилитацията на път III-3004 „Тръстеник - Ореховица" - път 111-137. Проектът е финансиран със средства от структурните фондове на ЕС и се изпълнява по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество България - Румъния“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет.

Проектът включва рехабилитация на 16,340 км третокласен път в равнинен и хълмист терен, който преминава през град Тръстеник и село Ореховица. Път III-3004 Опанец – Долна Митрополия – Тръстеник – Ореховица – (Кнежа - Крушовене) е важна транспортна връзка от републикански и областен мащаб. Пътят ще бъде реконструиран в рамките на дванадесет месеца.