Приключи рехабилитацията на 22,2 км от „Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход“

ноември 2019 

Като част от Обединение „Пътища 2016-1 етап“, ПЪТСТРОЙ-92 АД заедно с Геострой АД, Пътища и съоръжения ЕАД и Димас АД  приключи рехабилитацията на Обособена позиция Лот 2 „Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до км 30+400“. Участъкът е с обща дължина 22,2 км. Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Началото на рехабилитирания участък от Лот 2 започва в края на гр.Костинброд, преминава през с. Бучин проход и завършва след триклонното кръстовище за гр.Годеч. Като част от рехабилитацията на участъка са обновени два моста - над р.Блато и р.Бучино и 13 пътни кръстовища, извършено е укрепване на свлачище при км 9+950 до км 10+030, подобрено е отводняването на участъка и е оптимизирана съществуващата организация на движението. 

С изпълнението на проекта са подобрени транспортно-експлоатационните качества на отсечката и е повишена безопасността на движение. Проходът "Петрохан" съкращава пътуването между София и Монтана с около 50 км и с успешното изпълнение на проекта дава възможност на жителите на общините Костинброд, Годеч и Берковица да пътуват по обновената пътна инфраструктура.