Пътстрой-92 участва в строителството на Лот 1 от пътя „Мездра - Ботевград“

октомври 2019

ПЪТСТРОЙ-92 АД е част от Обединение „ГЕОПЪТ ЛОТ 1“, с лидер Геострой АД, избрано за изпълнител на  актуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+122“. Проектното трасе е разработено с габарит Г20 (две самостоятелни платна с по две ленти на движение).

Транспортният трафик в региона е силно повлиян от откриването на Дунав мост – 2 през 2013 г. Направлението Видин – Ботевград (167 км) е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ до 2022 г. Цялостната модернизация на пътя от Дунав мост - 2 от Видин до граничния пункт "Кулата" ще осигури качествена връзка на Северозападна България.