Почетен плакет за цялостен принос в областта на пътната безопасност за проф. д-р инж. Румен Миланов

26 ноември 2018

Сдружение „Българска браншова асоциация Пътна безопасност“ (ББАПБ) раздаде Деветите си награди за принос в пътната безопасност в десет категории. За значителен принос за подобряване безопасността на движението проф. д-р инж. Румен Миланов, член на Съвета на директорите на ПЪТСТРОЙ-92 АД, член на Управителния съвет на ББАПБ и доцент в катедра “Пътища” на УАСГ, бе отличен с почетен плакет за „Цялостен принос в областта на пътната безопасност”. Това е втора награда за проф. д-р инж. Миланов, след като през 2017 г. получи наградата на ББАПБ за цялостен академичен принос.

Официални гости на събитието бяха заместник министрите на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев, на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов и на вътрешните работи Стефан Балабанов, зам.-кметът по направление „Транспорт и транспортни комуникации” в Столична община Евгени Крусев и изпълнителният директор на Камара на строителите в България инж. Мирослав Мазнев.