Автомагистрала "Струма", Лот 2 „Дупница-Благоевград“ (37,484 км)

Период на изпълнение:  2013 - 2015
Възложител:  Агенция "Пътна инфраструктура"

ПЪТСТРОЙ-92 АД е парнтьор в Консорциум „Струма – Лот 2“, включващ ГБС Инфраструктурно строителство АД и италианската Impresa S.p.A, изпълнител на автомагистрала „Струма“, участък от гр.Дупница до гр.Благоевград.

Проектът се изпълнява по ОП „Транспорт“ 2007-2013, приоритетна ос „Развитие на пътната инфраструктура по транс европейските и основни национални транспортни оси".  

В обхвата на дейностите, изпълнени от ПЪТСТРОЙ-92 влизат:

 • Пътни възли при пресичане на АМ „Струма“ с други пътища: „Бобошево“ и „Благоевград“
 • Тунел с дължина 355 м, с отделни тръби за всяка посока
 • Пет виадукта, с дължина съответно 952 м (най-дългият на участъка), 350 м, 300 м и два по 90 м                                                               
 • Пет надлеза с дължина 76 м, три по 72 м, и 54 м
 • Осем моста с дължина по 10 м
 • Пет селскостопански подлеза с дължина по 8 м
 • Изкопани са 2,5 млн. мземна маса и са направени насипи с обем над 2,3 млн. м3
 • Положени са 275 хил. тона различни видове асфалтови смеси.
 • Отводняването на трасето на магистралата е осигурено от дренажи; бетонови корита за облицовка на отводнителни окопи; стоманобетонови и тръбни водостоци с различен диаметър и колекторни съоръжения за отвеждане на повърхностни и подпочвени води.
 • Преустройство и реконструкция на инженерни мрежи – преместване на електропроводи, въздушни ел. линии – 20 кV, подземни-тръбни мрежи и оптични кабели, преместване на газопроводи, изместване на водопроводи и напоителни канали и др.
 • Над 84 000 м ограничителна система за пътища – еластична предпазна ограда, над 42 000 мпредпазна мрежа (за животни).
 • В близост до населените места са издигнати шумозаглушителни огради.
 • Над 4500 светлоотразителни пътни знаци и табели.
 • Положена е 25 500 мпътна маркировка, осигуряваща висока нощна видимост при влажна настилка.

Обща дължина: 37,484 км
Габарит: А-29 м

Лот 2 е изграден за 22 месеца. Общата дължина на АМ „Струма“ – от Даскалово до границата с Гърция е 150 км и е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“.