ПЪТСТРОЙ-92 ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИ В С. МИРКОВО

4 юли 2018

ПЪТСТРОЙ-92 извърши рехабилитация по обществена поръчка: „Ремонт на улиците на територията на с. Мирково“ с възложител община Мирково, Софийска област.

В рамките на проекта са извършени ремонтни дейности и асфалтиране на улици в с. Мирково с обща дължина на трасето 1605 метра.