ПЪРВА КОПКА НА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ПЪТЯ III-112 ДЪБОВА МАХАЛА – МОНТАНА

10 април 2018

На 4 април 2018 г. в с. Студено буче беше направена символична първа копка и започна рехабилитацията на 30 км от третокласния път Дъбова махала – Монтана. ПЪТСТРОЙ-92 АД е част от обединение „Каро Пътстрой“ ДЗЗД, избрано за изпълнител на проекта Лот 18 път III-112 Дъбова махала - Монтана, който обхваща участъка от началото на село Дъбова махала до пътната връзка с околовръстния път на Монтана.

На събитието присъстваха директорът на дирекция „Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и по програмите за териториално сътрудничество на ЕС“ в Агенция „Пътна инфраструктура“ Николина Чапанова, Областният управител на Монтана, Росен Белчев, Златко Живков, кмет на гр. Монтана, народните представители от региона Дилян Димитров и Ирена Димова и други представители на Областно пътно управление Монтана, изпълнителя и строителния надзор.

Срокът за изпълнение на рехабилитацията е 15 месеца.

Проектът Лот 18 се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.