Май
22

Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе

Изпълнен по ОП „Околна среда 2007-2013", приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" и национално финансиране, възложител община Ботевград

Период на изпълнение 10.01.2011- 02.11.2012

Прочети още...

Май
22

ЛОТ 15, Рехабилитация на път ІІІ-181 „СОП - с. Ковачевци" (27 км)

Изпълнен по ОП „Регионално развитие 2007-2013", приоритетна ос „Регионална и местна достъпност" и операция 2.1.„Регионална и местна пътна инфраструктура", възложител  Агенция "Пътна инфраструктура"

Период на изпълнение: 10.01.2011 - 02.11.2012

Прочети още...

Май
22

ЛОТ 4, Рехабилитация на участък от път І-6 „София - Пирдоп" (55,7 км)

Изпълнен по Програма „Държавни инвестиционни заеми": Международна банка за възстановяване и развитие и републикански бюджет, възложител Агенция "Пътна инфраструктура"

Период на изпълнение: 31.10. 2009- 09.09.2012

Прочети още...

Май
22

Рехабилитация на път ІІ-81 „Монтана - Лом" (41 км)

Изпълнен по Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България-Румъния", възложител МРРБ

Период на изпълнение: 31.03.2008-25.11.2009

Прочети още...

Май
22

Автомагистрала "Хемус", участък "Правец - Боаза, Пътен възел Коритна" и трета лента към път І -4, Община Ябланица (3 км)

Изпълнен по Програма за развитие на магистралите в България, възложител Агенция „Пътна инфраструктура”

Период на изпълнение: 31.03.2008-25.11.2009

Прочети още...

Оперативни програми

   

Местоположение