7 Май 2013
 
Обединение с водещ партньор ПЪТСТРОЙ-92 започна изпълнението на СМР по проект  "Корекция на
р. Ябланица - гр. Етрополе от о.т 435-418 до о.т 520-521".

Проектът е по ОП „Регионално развитие“ - приоритетна ос 4 " Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 " Подкрепа на дребномащабни местни инициативи за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие".

Оперативни програми

   

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.