В ПЪТСТРОЙ-92 е внедрена интегрирана система за управление, която обхваща международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

ПЪТСТРОЙ-92 притежава сертификати за съот­ветствие на произвежданите продукти - различни видове „Асфалтобетон", „Полимерно модифициран битум" „Добавъчни материали" и „Бетон - класове на якост С 12/15, С 16/20, С 20/25, С 25/30 и С 32/40". Сертификатите удостоверяват, че са изпълнени всички разпоредби по отношение на оценяването и съответствието на производствения контрол и про­извежданите продукти със съответната техническа спецификация и стандарти.

Дружеството има редица референции и сертификати от държавни органи, обществени ин­ституции и частни инвеститори, които удостоверя­ват професионализма и качественото изпълнение на обектите.

 Сертификати

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
Удостоверение от
Българска Браншова Камара "Пътища"

 

Референции

Референция
"Ежис България" ЕАД
10 юли 2012
Референция
"Градиакт консулт" ООД
14 януари 2010
Референция
Община Ботевград
декември 2008
Референция
Мот Макдоналд България
03 юли 2002
Референция Агенция
"Пътна инфраструктура"
22 ноември 2011
Референция
Областно Пътно Управление
София
29 март 2007

 

За да се запознаете с нашата:

  • Политика по качество, околна среда и ЗБУТ, моля кликнете тук

Оперативни програми

   

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.