23 октомври 2015

На 22 октомври 2015 г. се състоя официалното откриване на Лот 2 на АМ „Струма“. Пътстрой-92 в рамките на консорциум „Струма - Лот 2“ е изпълнител на Лот 2, участък „Дупница – Благоевград“. Трасето е с дължина 37,484 км. и е с проектна носимоспособност от 12,5 тона/ос.

Лот 2 е изграден на база пълен инженеринг със средства по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. Строително-монтажните работи на обекта представляват комплекс от различни по характер, етапност и сложност производствени процеси и работи, които изискваха перфектна организация и логистика и ефективно използване на материалните и човешки ресурси.

В рамките на целия проект по Лот 2 Пътстрой-92 изпълни строителни работи в съответствие с приетия график и изгради:

  • Пътни възли при пресичане на АМ „Струма“ с други пътища: „Бобошево“ и  „Благоевград“
  • Тунел с дължина 355 м., с отделни тръби за всяка посока
  • Пет виадукта, с дължина съответно 952 м. (най-дългият на участъка), 350 м., 300 м. и два по 90 м.
                                                                   
  • Пет надлеза с дължина 76 м, три по 72 м, и 54 м.
  • Осем моста с дължина по 10 м.
  • Пет селскостопански подлеза с дължина по 8 м.
  • Изкопани са 2,5 млн. м3 земна маса и са направени насипи с обем над 2,3 млн. м3
  • Положени са 275 хил. тона различни видове асфалтови смеси.

Изпълнени са дренажи, положени са голям брой бетонови корита за облицовка на отводнителни окопи, направени са стоманобетонови и тръбни водостоци с различен диаметър и колекторни съоръжения за отвеждане на повърхностни и подпочвени води, с което се осигурява отводняването на трасето на магистралата. 

Освен това, Пътстрой-92 извърши преустройство и реконструкция на инженерни мрежи – преместване на електропроводи, въздушни ел. линии – 20 кV, подземни-тръбни мрежи и оптични кабели, преместване на газопроводи, изместване на водопроводи и напоителни канали и др.


За осигуряване безопасността на движението дружеството монтира над 84 000 м ограничителна система за пътища – еластична предпазна ограда, над 42 000 м2 предпазна мрежа (за животни). В близост до населените места са издигнати шумозаглушителни огради.


За осигуряване на постоянната организация на движението са монтирани над 4500 светлоотразителни пътни знаци и табели и е положена 25 500 м2 пътна маркировка, осигуряваща висока нощна видимост при влажна настилка.


Лот 2 е изграден за 22 месеца. Общата дължина на АМ „Струма“ – от Даскалово до границата с Гърция е 150 км и е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативни програми

   

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.