Транспортна инфраструктура

  • Строителство, ремонт и поддържане (включи­телно зимно поддържане) на автомагистрали, пътища и пътни съоръжения, градски комуника­ции и инфраструктура
  • Железопътно и аеродромно строителство
  • Проектантска, инвеститорска и инженерингова дейност
  • Производство и доставка на строителни матери­али: бетони и бетонови изделия, асфалтобетонови  смеси и битумна емулсия, хидравлично свързани смеси, бордюри, тротоари, водостоци и канавки
  • Добив на варовици от кариери „Ръждавец" и „Годеч" и производство на инертни материали

Околна среда

  • Изграждане и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води, канализационни и водо­снабдителни системи и инфраструктура
  • Изграждане и реконструкция на депа за неопас­ни отпадъци (системи за управление на битови и строителни отпадъци)

Оперативни програми

   

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.