Май
22

Рехабилитация и частична реконструкция на път ІІ-15, участък „Мизия - Оряхово" (17 км)

Изпълнен по Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България-Румъния", възложител МРРБ

Период на изпълнение: 20.02.2004-15.10.2006

Прочети още...

Оперативни програми

   

Местоположение