Изпълнен по Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България-Румъния", възложител МРРБ

Период на изпълнение: 20.02.2004-15.10.2006

Оперативни програми

   

Местоположение