Изпълнен по Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България-Румъния", възложител МРРБ

Период на изпълнение: 31.03.2008-25.11.2009

 

Оперативни програми

   

Местоположение