Изпълнен по Програма „Държавни инвестиционни заеми": Международна банка за възстановяване и развитие и републикански бюджет, възложител Агенция "Пътна инфраструктура"

Период на изпълнение: 31.10. 2009- 09.09.2012

 

Оперативни програми

   

Местоположение