30 Декември 2014

През 2014 година Пътстрой-92 започна и приключи договори на територията на община Мездра.

Възложител е община Мездра, а обхватът  на дейност включва ремонт и рехабилитация на общински пътища и улици в населените места на общината.

Оперативни програми

   

Местоположение